.

نوشته هایی با برچسب "اهمیت تست پارچه تولیدی"

تکنیک‌های ارزیابی جهت شناسایی دقیق عناصر مورد استفاده برای تولیدات پارچه:

تکنیک‌های ارزیابی جهت شناسایی دقیق عناصر مورد استفاده برای تولیدات پارچه:

تکنیک‌های ارزیابی جهت شناسایی دقیق عناصر مورد استفاده برای تولیدات پارچه: آزمایش پارچه یک کمک‌ ارزشمند برای تولید، توزیع و مصرف منسوجات است. در حین آزمایش منسوجات، تغییرات الیاف یا پارچه، مثل طول، رنگ، ظرافت، تراکم نخ در هر اینچ و ضریب پوشش به‌درستی تشخیص داده می‌شود. آزمایش مداوم منسوجات باعث افزایش و کارآیی تولید […]

ادامه مطلب ...
X