.

نوشته هایی با برچسب "روش های صمغ زدایی"

روند صمغ زدایی از الیاف ابریشم

روند صمغ زدایی از الیاف ابریشم

روند صمغ زدایی از الیاف ابریشم: صمغ زدایی (Degumming) فرآیند حذف سریسین یا صمغ ابریشم است. هدف اصلی از صمغ زدایی، آشکار کردن ظاهر نرم و درخشان الیاف با حذف سریسین و هرگونه ناخالصی های جمع شده در الیاف در هنگام ابریشم تابی است. سریسین یکی از اجزای مهم محسوب می شود. می توانید ترکیب شیمیایی […]

ادامه مطلب ...
X