.

نوشته هایی با برچسب "روندهای آینده پارچه"

چشم انداز تجارت پارچه

چشم انداز تجارت پارچه

چشم انداز تجارت پارچه Fabrics-Trading Futures بسیاری از عواملی که روند تجارت جهانی پارچه را در آغاز هزاره جدید و حتی در دهه گذشته شکل داده اند، سریعاً تسلیم روندها و الگوهای عصر جدید می شوند. سوبر گوش (Subir Ghosh) در این رابطه مطالب مفیدی عنوان کرده است. اگر بخواهید به خاطر بحث و گفتگو، […]

ادامه مطلب ...
X