.

نوشته هایی با برچسب "عناصر اصلی طراحی بافت پارچه"

طراحی پارچه‌های بافته‌شده

طراحی پارچه‌های بافته‌شده

طراحی پارچه‌های بافته‌شده: پارچه‌های بافته‌شده با استفاده از دو یا مجموعه‌های بیشتری از نخ که در زوایای قائم به یکدیگر در هم بافته می‌شوند، ایجاد می‌گردند. نوع گسترده‌ای نیز از طریق بافندگی تولید می‌شوند. لباس بافته‌شده از طریق در هم بافتگی دو مجموعه از رشته‌ها، یعنی رشته‌های تار و پود شکل می‌گیرد. این رشته‌ها براساس […]

ادامه مطلب ...
X