.

نوشته هایی با برچسب "فرشینه یا پارچه پرده های منقش؟ قسمت دوم"

فرشینه یا پارچه پرده های منقش؟ قسمت دوم

فرشینه یا پارچه پرده های منقش؟ قسمت دوم

فرشینه یا پارچه پرده های منقش؟ قسمت دوم پارچه درقرن شانزدهم دو گرایش جدید در قرن ۱۶ پدیدار شدند. نخستین گرایش، که به وسیله جنگ و آزار و اذیت در فلاندر به وجود آمد، به انتشار گسترده آثار هنری و فرشینه فلاندری انجامید. بسیاری از صنعتگران فلاندری در قرن شانزدهم مجبور به پناهندگی شدند. برخی […]

ادامه مطلب ...
X