.

نوشته هایی با برچسب "فناوری های پایدار فرآوری پارچه دنیم (جین)"

فناوری های پایدار فرآوری پارچه دنیم (جین)

فناوری های پایدار فرآوری پارچه دنیم (جین)

فناوری های پایدار فرآوری پارچه دنیم (جین) اگر بخواهیم پارچه دنیم (جین) را رسماً تعریف کنیم، باید بگوییم دنیم یک پارچه رو ریز تاری با بافت جناغی ۳/۱ است که از نخ تار رنگ شده و نخ پود رنگ نشده ساخته می شود. در بین انواع پارچه ها، هیچ پارچه ای به اندازه پارچه جین […]

ادامه مطلب ...
X