.

نوشته هایی با برچسب "منسوجات بی بافت چیست؟"

منسوجات بی بافت چیست؟

منسوجات بی بافت چیست؟

منسوجات بی بافت چیست؟ پارچه های بدون بافت مستقیما از طریق الیاف تولید می شوند، و ارتباطی به ریسندگی نخ و بافندگی یا کشبافی ندارند. هر چند که پارچه های قدیمی معروف به نمد از نظر فنی با این توصیف مطابقت دارند، اما به عنوان پارچه بی بافت در نظر گرفته نمی شوند. تعاریف مشخصی […]

ادامه مطلب ...
X