.

نوشته هایی با برچسب "چرا از عدد ۱۰۰۰۰۰۰۰ در طول محاسبه مصرف پارچه بافتنی برحسب سانتی متر استفاده می شود؟"

چرادر طول محاسبه مصرف پارچه بافتنی از عدد ۱۰۰۰۰۰۰۰   برحسب سانتی متر

چرادر طول محاسبه مصرف پارچه بافتنی از عدد ۱۰۰۰۰۰۰۰ برحسب سانتی متر

چرادر طول محاسبه مصرف پارچه بافتنی از عدد ۱۰۰۰۰۰۰۰ برحسب سانتی متر استفاده می شود؟ شاید برای بسیاری محاسبه پارچه از بازارپردازان پوشاک این سوال مطرح شود که چرا در صنعت پوشاک از عدد ۱۰۰۰۰۰۰۰ در فرمول مصرف پارچه بافتنی برحسب سانتی متر استفاده می گردد. هنوز افراد زیادی در صنعت نساجی هستند که دلیل […]

ادامه مطلب ...
X