.

نوشته هایی با برچسب "کاربرد پارچه کتان"

چرا از پارچه کتان نباید چشم پوشی کنید؟

چرا از پارچه کتان نباید چشم پوشی کنید؟

چرا از پارچه کتان نباید چشم پوشی کنید؟  پارچه کتان حتما شما هم پارچه های کتان را می شناسید و در طول زندگی خود بارها از آن استفاده کرده اید و با نام آن آشنا هستید. در فرهنگ لغت دهخدا در مورد کتان این گونه توضیح داده شده: نباتی است بقدر ذرعی ، ساق و […]

ادامه مطلب ...
X