روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده

  • دسته : بلاگ
  • 1400/05/19 | 12:00

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده

Fabric Consumption Calculation for Woven Shirt

در تجارت پارچه پوشاک، محاسبه مصرف پارچه و برآورد هزینه جز اولین پیش نیازهای یک بازار پرداز پوشاک است. ۴۰ تا ۴۵% از کل هزینه های یک لباس را مصرف پارچه به خود اختصاص می دهد. از این رو محاسبه درست مصرف پارچه برای دستیابی به حداکثر سود در یک سفارش صادراتی پوشاک مهم است. در این مقاله قصد داریم تا روشی را مطرح کنیم که به صورت گسترده در محاسبه میزان پارچه مصرفی برای تولید یک پیراهن بافته شده مورد استفاده قرار می گیرد.

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده

از چه روشی جهت محاسبه مصرف پارچه برای یک پیراهن بافته شده استفاده می‌ گردد؟

بازارپرداز پوشاک قبل از شروع روند محاسبه پارچه مصرفی ابتداً باید با بخش های مختلف یک «پیراهن آستین بلند بافته شده» آشنایی داشته باشد.

«یک پیراهن آستین بلند بافته شده» معمولاً از قسمت های زیر تشکیل می شود:

  1. قسمت های بدن (طول بدن + عرض سینه)
  2. آستین
  3. یقه
  4. سر آستین
  5. دور (نوار) یقه
  6. جیب
  7. سرشانه

سؤال

فرض کنید خریداری، سفارش ۱۰۰۰۰ عدد «پیراهن آستین بلند بافته شده» را با مشخصات زیر برایتان فرستاده است. میزان پارچه مصرفی مورد نیاز این سفارش را با توجه به نمودار اندازه گیری زیر محاسبه نمایید.

طول واقعی (cm) زاپاس (cm) اندازه ها به همراه زاپاس (cm)
طول بدن ۶۵ ۶ ۷۱
نصف عرض سینه ۴۳ ۵ ۴۸
طول آستین ۳۵ ۵ ۴۰
حلقه آستین (مستقیم) ۲۰ ۵ ۲۵
طول یقه ۴۰ ۴ ۴۴
عرض یقه ۶ ۲ ۸
طول سرآستین ۹ ۳ ۱۲
عرض سرآستین ۲.۵ ۵/۰ ۳
طول نوار یقه ۳۰ ۳ ۳۳
عرض نوار یقه ۲ ۲ ۴
طول جیب ۱۲ ۲ ۱۴
عرض جیب ۱۰ ۱ ۱۱
طول سرشانه ۴۴ ۴ ۴۸
عرض سرشانه ۱۰ ۳ ۱۳

شیوه حل

در ادامه مقاله به صورت مختصر درباره نحوه محاسبه میزان پارچه مورد نیاز به صورت بخش به بخش صحبت خواهیم کرد:

فرض کنید که
عرض پارچه = ۵۵ اینچ
هدر رفت پارچه = ۱۰%

۱- مصرف پارچه برای قسمت های بدن (بدن و سینه)

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه قسمت های مختلف بدن به ازای هر دوجین استفاده می شود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه برای قسمت های بدن (طول + سینه) برابر با ۶.۴۰ یارد به ازای هر دوجین می باشد.
(نکته : از ۲.۵۴ برای تبدیل اینچ به سانتیمتر و از ۳۶ برای تبدیل یارد به اینچ استفاده می گردد).

۲- مصرف پارچه برای آستین

برای محاسبه مصرف پارچه آستین به ازای هر دوجین، فرمول زیر به کار می رود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

بنابراین مصرف پارچه برای آستین، ۳.۷۶ یارد به ازای دوجین است.

۳- مصرف پارچه برای یقه

برای محاسبه مصرف پارچه یقه به ازای هر دوجین از رابطه زیر استفاده می گردد:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

بنابراین مصرف پارچه برای یقه، ۰.۶۶ یارد به ازای دوجین است.

۴- مصرف پارچه برای سرآستین

از فرمول زیر برای محاسبه مصرف پارچه سرآستین به ازای هر دوجین استفاده می شود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

بنابراین مقدار ۰.۱۴ یارد به ازای دوجین، مصرف پارچه سرآستین است.

۵- مصرف پارچه برای دور (نوار) یقه

جهت محاسبه مصرف پارچه برای دور یقه به ازای هر دوجین می توان از رابطه زیر استفاده نمود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه برای دور یقه برابر با ۰.۲۵ یارد به ازای دوجین است.

۶- مصرف پارچه برای جیب

برای محاسبه مصرف پارچه جیب به ازای هر دوجین از فرمول زیر کمک گرفته می شود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

بنابراین مصرف پارچه جیب، ۰.۲۹ یارد به ازای هر دوجین است.

۷- مصرف پارچه برای سرشانه

رابطه زیر برای محاسبه مصرف پارچه سرشانه به ازای هر دوجین به کار می رود:

روش محاسبه مصرف پارچه برای پیراهن بافته شده - لباس, تولید لباس, تولید پوشاک, پیراهن, پوشاک, پارچه

پس مصرف پارچه سرشانه، ۱.۱۷ یارد به ازای دوجین است.

حال کل مصرف پارچه برای یک پیراهن آستین بلند بافته شده عبارتست از:

}]شماره (۱) + شماره (۲) + شماره (۳) + شماره (۴) + شماره (۵) + شماره (۶) + شماره (۷){ + درصد هدر رفت[
= }(۶.۴۰ + ۳.۷۶ + ۰.۶۶ + ۰.۱۴ + ۰.۲۵ + ۰.۲۹ + ۱.۱۷) + ۱۰%{
= (۱۲.۶۷ + ۱۰%) در هر دوجین
= ۱۳.۹۴ یارد در هر دوجین.

بنابراین مصرف پارچه نهایی برای پیراهن آستین بلند بافته شده، ۱۳.۹۴ یارد به ازای دوجین است.
و مصرف کل پارچه برای ۱۰۰۰۰ عدد (۸۳۳.۳۳ دوجین) پیراهن بافته شده آستین بلند، (۱۳.۹۴ * ۸۳۳.۳۳) یا ۱۱۶۱۶.۶۲ یارد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.